Informații pentru părinți

Stimați părinți

În perioada 29 februarie -8 aprilie 2016 se desfășoară înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017.

În Planul de școlarizare, aprobat pentru anul școlar 2016-2017, sunt prevăzute 4 clase pregătitoare -100 locuri, având în încadrare următoarele cadre didactice:

1. Băsceanu Mihaela – gradul didactic I, titular
2. Mihai Elena- gradul didactic I, titular
3. Mățăoanu Viorica – gradul didactic I, titular
Cioroba Adriana – gradul didactic I, titular

Toate cadrele didactice au o experiență deosebită la catedră și rezultate remarcabile în instruirea și educarea a numeroase generații de elevi.

Condiții de înscriere în învățământul primar-clasa pregătitoare- conform ANEXEI nr. 2 la ordinul MENCS nr. 3158 / 15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017

Art. 5. – (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2016, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care nu au împlinit vârsta de 6 ani până la data de 1 septembrie 2016 se realizează cu sprijinul specialiștilor CJRAE la nivelul grădinițelor în perioada 23 februarie-16 martie 2016.

Etapa I

29 februarie-18 martie 2016

Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00- 18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbătă).

21 martie 2016

Procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

22-24 martie 2016

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție.
Se aplică criteriile generale de departajare și, dacă este cazul, criteriile specifice propuse și aprobate de către Consiliul de Administrație al unității noastre școlare (nr. de locuri este mai mic decat nr. solicitărilor).

CRITERIILE SPECIFICE unității noastre școlare:
-locul de muncă al părinților în circumscripția școlară sau în zona limitrofă acesteia;

Etapa a II-a

30 martie – 8 aprilie 2016

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

11 – 15 aprilie 2016

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de ISJ, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita stocurilor disponibile.

15 aprilie 2016

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Notă: Părinții nu pot înscrie copiii, în același timp, la două sau mai multe unități școlare deoarece aplicația informatică respinge acest lucru.

Acte necesare:

  • Cerere-tip de înscriere (de la unitatea școlară);
  • Act de identitate al părintelui în original și copie xerox;
  • Cerificatul de naștere al copilului în original și copie xerox;
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică (acolo unde este cazul).

Notă: În cazul părinților despărțiți se va prezenta hotărârea de divorț.
În cazul părinților plecați în străinătate copilul va fi înscris de tutore/ împuternicitul legal.

 

Programul de lucru:

ZILNIC: 8.00-13.00, 14.00-18.00

SÂMBĂTĂ:9.00-13.00

Vă rugăm să consultați tabelul cu străzile arondate pus la dispoziția grădinițelor sau pe site-ul școlii http://sgiabv.ro și pe pagina de facebook Școala Gimnazială Brătescu Voinești Târgoviște

Director,

Prof.NICULĂESCU NICOLAE