Lună: septembrie 2023

Anunț tichete electronice

Anunț privind acordarea tichetelor electronice OUG 133/2020   ​Pentru identificarea copiilor care indeplinesc condițiile de eligibilitate părintii depun la secretariat următoarele: – Cerere tip – Documente doveditoare ale componenței familiei:   -certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani,   -actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani,   -acte de stare civilă,   -sentință judecătorească din care să rezultestabilirea domiciliului copilului/copiilor la unuldintre părinți,   Venitul net pentru luna iulie 2023 să fie sub…

ANUNȚ RECHIZITE

Anunț privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2023-2024 În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de…