Erasmus+ Number 2018-1-UK01-KA229-048109_3 2018– 2020

PPT MOBILITATE ROMANIA.pptx – Google Drive

PPT MOBILITATE UK.pptx – Google Drive

How learners’digital competences skills enhance The United Nations Convention on the Rights of the Child?

Proiect european la Școala Gimnazială “Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște

Ṣcoala Gimnazialǎ „I.Al. Brătescu- Voinești” Târgoviște va implementa, în perioada 2018-2020, proiectul de Parteneriat Strategic (KA 2) – How learners’digital competences skills enhance The United Nations Convention on the Rights of the Child?  finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, având ca parteneri trei instituții şcolare din UK.

Lansarea proiectului sus-amintit a avut loc în data de 9.11.2018, în cadrul școlii, în prezența corpului profesoral din unitatea de învățământ, cu participarea reprezentanților părinților.

Echipa de management a prezentat invitaților obiectivele proiectului,  principalele activități care se vor desfășura în cadrul acestuia, informații referitoare la selecția grupului țintă.

Obiectivele proiectului sunt:

–  Ȋmbunătățirea înțelegerii de către profesori a felului ȋn care Convenția ONU privind drepturile copilului este folosită ȋn diferite țări.

– Demonstarea felului în care competențele digitale duc la o mai bună cunoaștere și implementare a drepturilor copilului.

– Dezvoltarea competențelor digitale pentru a le permite elevilor să-și înțeleagă drepturile și să fie în siguranță în mediul on-line.

Prin acest proiect se are în vedere cunoaşterea drepturilor copilului, susținerea materialelor utilizate pentru educație ( imagini, ilustrarea drepturilor copiilor, desene, obiecte,) cu elemente virtuale și 3D. Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea de noi metode de predare- instuire prin intermediul dispozitivelor inteligente/ tablete, va îmbunătăți abilitățile de predare ale cadrelor didactice din școala noastră, prin crearea unui mediu de învățare care va spori interesul și motivația elevilor, dar și a profesorilor.

De asemenea, acest proiect le oferă posibilitatea elevilor să-și exprime sentimentele și emoțiile atât în limba maternă, cât și într-o limbă străină, să interacționeze cu colegii lor din diferite culturi, să cunoască diversitatea socială și să fie conștienți de diversitatea culturală , să fie ȋn siguranță ȋn mediul on-line, să-şi ȋnteleagă mai bine drepturile .

Prin implementarea acestui Parteneriat Strategic ne dorim să îi ajutăm pe elevi să-și cunoască drepturile,să beneficieze de drepturile lor.


În perioada 31 martie – 6 aprilie 2019, a avut loc prima activitate de învățare- formare din cadrul proiectului Erasmus+, în care școala noastră este implicată.
            Această activitate a fost găzduită de școlile partenere din Țara Galilor- Wales:* Pontybrenin Primary School, Swansea ( școală pilot în implementarea noului curriculum național, aceasta fiind monitorizată pe axa proiritară referitoare la aplicarea noțiunilor referitoare la drepturile copilului)

             Activitatea din cadrul acestei școli a debutat cu participarea la assembly-reunirea tuturor copiilor din școală într-un singur spațiu, ocazie cu care au fost intonate imnul național, imnul școlii, a fost prezentat un program artistic susținut de către elevi, prezentarea ambasadorilor copiilor pe probleme de respectare a drepturilor copiilor.

– participarea la activități demonstrative desfășurate pe tematica proiectului- respectarea drepturilor copilului- , în care au fost implicați copii din toate grupele de vârstă (3 ani- Nursery, reception, year 1, year 2,…., year 6- 11 ani)

*Casllwchwr Primary School, Loughor–  Coordonatorul proiectului

Partenerii au putut vedea activități cu privire la siguranța on-line, drepturile şi ȋndatoririle ce revin din acestea realizate de elevi de clase primare, promovarea lor ȋn cadrul şcolii.

Au avut ȋntâlniri de lucru  ȋn care s-au discutat metodele de ȋnvățare digitală, despre link-urile cu privire la drepturile copilului, importanța cunoașterii acestora pentru dezvoltarea societății de mâine si implicarea durabilă şi responsabilă.

Responsabil cu diseminarea și comunicarea,                                                               

Prof. pt. înv. Primar STEFAN Georgiana