Oferta școlii

SCHEME ORARE 2019-2020.xls

Oferta educaţională

Prin planul de şcolarizare au fost aprobate 4 clase a V-a și 4 clase pregătitoare pentru anul şcolar 2019-2020.

                                            OFERTA  CURRICULARĂ

OFERTA  CURRICULARĂ urmărește ca în fiecare an școlar să se folosească cu randament maxim resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților, prin:

  • Existența unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
  • Programe CDS elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor;
  • Aplicarea unei strategii adecvate nivelului elevilor și a unui demers didactic informativ-formativ;
  • Pregatirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
  • Desfășurarea unor activități extracurriculare attractive.

DENUMIREA OPȚIONALELOR

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

                  CLASA  a V-a

a V-a A – ”FUN WITH DRAMA”

a V-a B – ”Z GENERATION IN DIGITAL CLASSROOMS”

a V-a C – ”FUN WITH DRAMA”

a V-a D – ”FUN WITH DRAMA”

CLASELE a VI-a

a VI-a A – ”PE ARIPILE SUNETELOR MUZICALE”

a VI-a B – ”PE ARIPILE SUNETELOR MUZICALE”

a VI-a C – ”PE ARIPILE SUNETELOR MUZICALE”

CLASA a VII-a

a VII-a A – ”TEHNICI PLASTICE”

a VII-a B – ”TEHNICI PLASTICE”

a VII-a C – ”TEHNICI PLASTICE”

CLASA  a VIII-a

a VIII-a A – ”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE”

a VIII-a B – ”Z GENERATION IN DIGITAL CLASSROOMS”

a VIII-a C –  ”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE”

a VIII-a D – ”GET READY FOR PET”