Oferta școlii

Oferta educaţională

Prin planul de şcolarizare au fost aprobate 3 clase a V-a și 4 clase pregătitoare pentru anul şcolar 2020-2021.

                                            OFERTA  CURRICULARĂ

OFERTA  CURRICULARĂ urmărește ca în fiecare an școlar să se folosească cu randament maxim resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților, prin:

  • Existența unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
  • Programe CDS elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor;
  • Aplicarea unei strategii adecvate nivelului elevilor și a unui demers didactic informativ-formativ;
  • Pregatirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
  • Desfășurarea unor activități extracurriculare attractive.

DENUMIREA OPȚIONALELOR

ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

          Aprobate în CA din 20.01.2020

          CLASA  a V-a

a V-a A – ”NICIODATĂ PREA MIC PENTRU A ȘTI SĂ MĂ APĂR ÎN CAZ DE DEZASTRU” – Prof. Dragna Adrian

a V-a B – ”NICIODATĂ PREA MIC PENTRU A ȘTI SĂ MĂ APĂR ÎN CAZ DE DEZASTRU” – Prof. Dragna Adrian

a V-a C –  ”NICIODATĂ PREA MIC PENTRU A ȘTI SĂ MĂ APĂR ÎN CAZ DE DEZASTRU” – Prof. Dragna Adrian

          CLASELE a VI-a         

a VI-a A – ”PE ARIPILE SUNETELOR MUZICALE” – Prof. Mosor Elena

a VI-a B – ”PE ARIPILE SUNETELOR MUZICALE” – Prof. Mosor Elena

a VI-a C – ”PE ARIPILE SUNETELOR MUZICALE” – Prof. Mosor Elena

a VI-a D – ”FUN WITH DRAMA” – prof. Luțescu Corina

          CLASA a VII-a

a VII-a A – ”TEHNICI PLASTICE”   – Prof. Cotețiu Diana

a VII-a B – ”TEHNICI PLASTICE”   – Prof. Cotețiu Diana

a VII-a C – ”TEHNICI PLASTICE”   – Prof. Cotețiu Diana

a VII-a D – ”TEHNICI PLASTICE”   – Prof. Cotețiu Diana                               

          CLASA  a VIII-a

a VIII-a A – CENACLU  LITERAR  – Prof. Badiu Vasilica

a VIII-a B – ”PE ARIPILE SUNETELOR MUZICALE” – Prof. Mosor Elena

a VIII-a C –  CENACLU  LITERAR  – Prof. Badiu Vasilica

DIRECTOR,

Prof. Niculăescu Nicolae