Oferta școlii

SCHEME ORARE 2018-2019 CLASELE P-IV

SCHEME ORARE 2018-2019 CLASELE V-VI

SCHEME ORARE 2018-2019 CLASELE VII-VIII

Oferta educaţională

Prin planul de şcolarizare au fost aprobate 3 clase a V-a și 4 clase pregătitoare pentru anul şcolar 2018-2019.

                                            OFERTA  CURRICULARĂ

OFERTA  CURRICULARĂ urmărește ca în fiecare an școlar să se folosească cu randament maxim resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților, prin:

  • Existența unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
  • Programe CDS elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor;
  • Aplicarea unei strategii adecvate nivelului elevilor și a unui demers didactic informativ-formativ;
  • Pregatirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
  • Desfășurarea unor activități extracurriculare attractive.

DENUMIREA OPȚIONALELOR

ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

          CLASELE  a V-a A, B, C – OPȚIONALE INTEGRATE ( TC_)

”MUZICĂ ȘI LECTURĂ – FARMEC ȘI FRUMUSEȚE” – Prof. Mosor Elena – Prof. Badiu Vasilica

         CLASELE a VI-a A, B – OPȚIONALE INTEGRATE (TC )

”LITERATURĂ PRIN PICTURĂ” – Prof. Cotețiu Diana – prof. Badiu Vasilica

         CLASA a VII-a

a VII-a A – ”OMUL – SISTEM DESCHIS” – Prof. Stoica Florina

a VII-a B – ”INFORMATICA. ȘTIINȚA VIITORULUI” – Prof. Dragomir Vali

a VII-a C – HANDBAL ”ATLETISM CU MINGEA” – Prof. Grozoiu Adrian

a VII-a D – ”Z GENERATION IN DIGITAL CLASSROOMS” – Prof. Spirescu M.

         CLASA  a VIII-a

a VIII-a A – FUN WIT’H DRAMA – Prof. Luțescu Corina

a VIII-a C – ”CULTURĂ ȘI TRADIȚIE” – Prof. Toader Adriana

a VIII-a D – HANDBAL ”ATLETISM CU MINGEA” – Prof. Grozoiu Adrian

a VIII-a E – ”Z GENERATION IN DIGITAL CLASSROOMS”–Prof. Spirescu M.