Evaluare națională clasa a VIII-a, an școlar 2023-2024

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Calendarul EN VIII 2024 (versiunea simplificată)

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024

  • (fișier editabil – arhivă ZIP) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

Modele de subiecte pentru examenele naționale (2024), publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Conform Metodologiilor privind Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023- 2024 și examenul național de bacalaureat 2024, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a publicat astăzi, 1 noiembrie, modele de subiecte însoțite de baremele de evaluare și de notare corespunzătoare.

Astfel, pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt publicate modele de subiecte pentru 3 probe (mai precis, 11 modele de subiecte) la următoarele discipline:

– limba și literatura română

– matematică

– limba și literatura română pentru minoritatea maghiară

– limba și literatura maternă pentru minoritățile naționa: maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, rromani, italiană, ucraineană.

Menționăm că programele de examen nu au suferit modificări față de cele în vigoare pentru anul școlar 2022 – 2023, iar structura variantelor de subiecte este similară celei din anul școlar trecut.

Reamintim faptul că pe site-ul dedicat sunt publicate, în secțiunea Arhivă, variantele de subiecte extrase în fiecare din sesiunile anterioare din anii 2022 și 2023, inclusiv subiectele de rezervă, subiectele de la simulările naționale și modelele oficiale.