CONTESTAŢIILE se depun la secretariatul centrului de examen

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I.AL.BRĂTESCU-VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE

sau se  transmit prin poșta electronică, scanate/ fotografiate,

la adresa de e-mail  contestatii2024@sgiabv.ro

Candidații care vor să depună contestații trebuie să completeze și să semneze o cerere care conține și o declarație-tip, în care elevii menționează faptul că au luat la cunosțință că nota acordată în urma soluționării contestației poate fi mai mică sau mai mare decât nota acordată la prima corectură.

  • 3 iulie 2024 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 3 iulie 2024 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor
  • 4 iulie 2024 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
  • 4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

By SCBV