ERASMUS+

Proiect – Porţi deschise în domeniul Educației Școlare – Cod Acțiune: KA122 SCH, nr 2022-1-RO01-KA122-SCH-000079815

EU-flag-Erasmus_vect_POS-e1498045550334    

tari

MOBILITATE ROMÂNIA- 22-26 OCTOMBRIE 2018

       LEARNING TEACHING TRAINING ACTIVITIES

              ‘ Z Generation in Digital Classrooms’- 2017-1-TR01-KA219-045663_5

Turkey/Italy/Poland/Romania/Portugal

                 TARGOVISTE, ROMANIA

                                                Augmented Reality in the Classroom

https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/786961001650095/

Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”  din Târgoviște, gazdă a activităților în cadrul Programului Erasmus +

https://www.facebook.com/dambovitalazi.ro/videos/727344750942238/?t=26

LTT NAPOLI- ITALIA- FEBRUARIE-MARTIE 2018

http://m.milliyet.com.tr/uluslararasi-egitim-projesinin-toplantilari-izmir-yerelhaber-2358848/?PAGE=1

 Proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul  ”Z Generation in Digital Classrooms”, nr. 2017-1-TR01-KA219-045663_2,  2017– 2019

Ṣcoala Gimnazialǎ „I.Al. Brătescu- Voinești” Târgoviște va implementa, în perioada 2017-2019, proiectul de Parteneriat Strategic (KA 2) – “ Z Generation In Digital Classrooms!” finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, având ca parteneri școli din Polonia, Turcia, Italia ṣi Portugalia.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a încuraja elevii să folosească instrumentele inteligente nu doar pentru a se juca, ci și ca un instrument activ de învățare.

Echipa de coordonare

 1. Prof. Spirescu Monica – coordonator de proiect/ persoană de contact
 2. Informatician Diaconescu Elena Cristina- Membru-specialist IT
 3. Director, Prof.Niculăescu Nicolae, Ec. Ivan Florina – Membri- manageri buget
 4. Prof. Înv. primar Ștefan Georgiana, Prof. Înv. primar Hossu Simona  – Membri-responsabili formare, evaluare și monitorizare
 5. Prof. Înv.primar Oprescu Raluca – Membru-responsabil cu comunicarea și diseminarea

Prin acest proiect se are în vedere susținerea materialelor utilizate pentru educație (hărți, imagini, grafice, desene, obiecte) cu elemente virtuale și 3D. Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea de noi metode de predare- instuire prin intermediul dispozitivelor inteligente/ tablete, va îmbunătăți abilitățile de predare ale cadrelor didactice din școala noastră, prin crearea unui mediu de învățare care va spori interesul și motivația elevilor, dar și a profesorilor. Întrucât profesorii vor fi mai mult un ghid decât un furnizor de cunoștințe, elevii vor avea ocazia să participe la un proiect centrat pe elev, integrat cu tehnologia. De asemenea, acest proiect le oferă posibilitatea elevilor să-și exprime sentimentele și emoțiile atât în limba maternă, cât și într-o limbă străină, să interacționeze cu colegii lor din diferite culturi, să cunoască diversitatea socială și să fie conștienți de diversitatea culturală , să formeze competențe de “învățare cum să înveți”.

Prin implementarea acestui Parteneriat Strategic ne dorim să îi ajutăm pe elevi să-și îmbunătățească competențele digitale, abilitățile lor de antreprenoriat, precum și abilitățile metacognitive.

Cadrele didactice și elevii ciclului primar din școala noastră, interesați să facă parte din echipa acestui proiect Erasmus + și dornici să se implice în activitățile transnaționale și naționale, sunt invitați să urmărească informațiile referitoare la  etapele de constituire a grupului țintă.

Depunerea dosarelor de candidatură se realizează de către elevi și cadrele didactice la secretarul comisiei de selectie, Penescu Mariana – Secretariatul unității şcolare (zilnic 12:00-14:00).

ANEXA 1. ETAPELE DE SELECŢIE elevi

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ

1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale “Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște
 • Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 9 şi 10 ani împliniţi până în ultima zi de plasament;
 • Candidatul nu a beneficiat / nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE;
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

2. CONDIŢII DE SELECŢIE:

 • Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;
 • Rezultate bune la învăţătură în anul şcolar anterior 2016-2017;
 • Calificativul FB (foarte bine) la purtare.
 • Să aibă competente digitale.
 • Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);
 • Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.

3. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :

ANEXA 1. ETAPELE DE SELECTIE cadre didactice

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ

1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie să fie cadru didactic al Școlii Gimnaziale “Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște;
 • Candidatul nu a/ beneficiază de finanţare din alte proiecte finanţate de UE, în cadrul programului Erasmus + ;
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

2. CONDIŢII DE SELECŢIE:

 • Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;
 • Calificativul “Foarte bine” în anul şcolar anterior (2016-2017);
 • Să aibă competențe digitale.
 • Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);
 • Să folosească metode inovative la clasă;
 • Să lucreze în echipă – disponibilitate pentru lucrul în echipă;
 • Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.

3. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :

Lansare Proiect Erasmus+ ”Z Generation In Digital Classrooms”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.Al. BRĂTESCU-VOINEȘTI”, ÎN ERA DIGITALĂ -”Z Generation In Digital Classrooms”, proiect finanțat prin programul Erasmus +

Școala Ioan Alexandru Brătescu Voinești se up-datează! Instituția de învățământ a accesat un proiect finanțat prin programul Erasmus Plus care își propune să încurajeze elevii să folosească instrumentele inteligente pentru a învăța. Perioada de implementare a proiectului este 2017-2020.

http://www.columnatv.ro/scoala-gimnaziala-i-al-bratescu-voinesti-in-era-digitala-z-generation-in-digital-classrooms-proiect-finantat-prin-programul-erasmus/

S-a votat logo-ul proiectului la nivelul școlii noastre.

Fiecare clasă a  votat propunerile elevilor și s-a ales una. S-au afișat 13 propuneri pe panoul proiectului și elevii claselor a II-a – a IV-a au votat. Astfel a fost ales logo-ul școlii, cel cu cele mai multe voturi.

Lansare de proiect european la Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște