REGULAMENTE

Noul REGULAMENT-CADRU
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2020

Ordin nr. 3.108/12.01.2021

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ROFUIP%202020%20-%20anexa%20ordin%20nr.%205.447_2020.pdf

RI 2018

OM_4742_10.08.2016-Statututul elevului

 EXTRAS_ROF_SC_IABV_TGV (REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT)