STIMAȚI PĂRINȚI,

Înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023. se desfășoară în două etape:

Prima etapă:        11 aprilie – 10 mai 2022

A doua etapă        31 mai – 7 iunie 2022  ( numai pentru locurile rămase libere după înscrierea din prima etapă )

– 4 CLASE PREGĂTITOARE/ 100 LOCURI DISPONIBILE;

Vor preda cadre didactice titulare din unitatea școlară cu gradul didactic I și cu experiență profesională deosebită ( Necula Georgiana, Ciucă Cristina, Dumitru Ana-Maria, Bușu Lili ).

– Programul pentru înscrieri:      Luni – Joi   8,00 – 18,00;

                                                  Vineri 8,00 – 17,00

– Documentele necesare pentru înscriere:

  • CI părinte, original și copie;
  •  Certificat naștere copil, original și copie;
  • Părinții divorțați depun, la înscriere, dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;
  • Recomandare eliberată de grădiniță ( pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv);
  • Rezultatul evaluării dezvoltării copilului (pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate și care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie–31 decembrie 2022 inclusiv);
  • Declarație pe propria răspundere – părinte ( modelul se va completa, în momentul înscrierii,  la secretariatul unității)

Nr.crtCriterii  specificeDocument doveditor
1Cel puțin unul dintre părinți are locul de muncă  pe raza circumscripției școlareAdeverință de la locul de muncă al părintelui / părinților

CAPITOLUL V

Procedura de inscriere in invatamantul primar

Art. 13.

 (1) Inscrierea in invatamantul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de inscriere insotite de documente justificative.

(2) Cererea-tip de inscriere se poate completa online (Înscrierea în învățământul primar 2021- Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (edu.ro), transmite prin e-mail, prin posta sau se poate depune la secretariatul unitatii de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului, in perioada prevazuta de Calendarul inscrierii in invatamantul primar.

 (3) In situatia completarii online a cererii de inscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin posta, parintele va transmite unitatii de invatamant declaratia-tip pe propria raspundere, prevazuta in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informatiilor completate in cerere, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare, in situatia mentionata la art. 6 alin. (1).

 (4) Validarea cererii-tip de inscriere este obligatorie si se face la unitatea de invatamant la care parintele solicita inscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice si consta in compararea datelor introduse in aplicatia informatica cu documentele transmise de catre parinte. Prezentarea de inscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.

(5) In situatia depunerii cererii-tip de inscriere si a documentelor justificative direct la unitatea de invatamant, verificarea si validarea datelor introduse se fac in prezenta parintelui si a cel putin unui membru din comisia de inscriere, conform programarii realizate de catre unitatea de invatamant.

CIRCUMSCRIPȚIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I.AL.BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE

Târgoviște, str. 10.- MAI toate casele cu numere pare și impare, Bloc 24, sc.A,B,C și Blocul 25
Târgoviște, str. Gabriel Popescu – CASE de la 1-13 si 2-10, Bloc 1A, 1B, 1C, 1D; Blocul 2A, 2B, 2C, 2D; Bloc 3
Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu – Blocurile: E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 și casele până la Str.Câmpulung
Târgoviște, str. B-dul Revolutiei – D5, D6, D7, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16.
Târgoviște, str. 9.-MAI – Nr. 1 – 43 ; 2-28
Târgoviște, str. B-dul Independentei – Bl. 6PP – O1 – O5 ; Bl. J 1- J5 ; Bl. 23 UJCM; Bl. 12 ICMD, H 7, H 8, H9, H10, H11, H12, H13; Bl. 12 IPJ; Bl. 8, 9 (din faţa Pieţei 1 Mai ); Case din zona Merloni
Târgoviște, str. B_dul Libertatii – Bl. D1 , D2, D3, D4, B1, B2, B3, C1,C2, C3 , C4, C5
Târgoviște, str. B_dul Mircea cel Bătrân – Bl. H1- H 6, A1 Cinemascop, A2, A3, A4, A5, Bl.K G1, G2, G3, G4 , X1 ; X2
Târgoviște, str. Borescu Zaharia – Bl. P1, P2, P3, K1, K2, K3, K4, R1, R2, R3, N1, N2, N3, Bl. 8. case Nr. 1 – 9 ; 4 – 20
Târgoviște, str. Calea Domneasca – Bl.48( vis-a vis de Stadion ) și de la fostul Tribunal (stadion) până la Curăţătoria Chimică (Arta Populară ), până la numerele 310, 311
Târgoviște, str. Capitan Ion Constantinescu – Nr. 1 – 17 ; 2 – 19
Târgoviște, str. Capitan Ion Vasilescu – Nr. 1 – 5 ; 2 – 6
Târgoviște, str. Căpitan Andreescu – Nr. 1 – 115; NR 2-106
Târgoviște, str. Gimnaziului – Conel
Târgoviște, str. Ioan Alex.Brătescu-Voinesti – Nr. 1 – 5 ; 2 – 8
Târgoviște, str. Justiţiei – Nr. 1 – 39 ;2 – 32
Târgoviște, str. Nicolae Radian – T1,T2, U1, U2, KB1, KB2,OB1,OB2 , CASE NR.1-13 ; 4 -16
Târgoviște, str. Nicolae Filipescu – Nr. 1 – 59; 2 – 72
Târgoviște, str. Nicolae Iorga – Bl. 4 ; 5 , CASE 1-3
Târgoviște, str. Stolnicul Ctin Cantacuzino – Nr. 1 – 3; 2 – 6
Târgoviște, Aleea Griviței Bl 2, Scara A,B,C.
Târgoviște, str. Nicolae Dobrin
Târgoviște, str.Arsenalului
Târgoviște, str. Stelea – Case 1-19

By SCBV