Candidații se vor prezenta mâine, 24.05.2022, ora 12:00, la unitățile la care au fost repartizați, când, în prezenţa directorului/directorului adjunct va avea loc tragerea la sorţi a claselor la care se vor susţine inspecţiile la clasă/probele practice și data de desfăşurare.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

Procedură operațională – Organizare probe practice orale si inspectie speciala concurs ocupare posturi 2022

Repartizarea candidatilor la probele practice/inspectiile la clasa – Titularizare 2022 (isj-db.ro)

REZULTATELE TRAGERII LA SORȚI DIN DATA DE 24.05.2022, ORA 12.00,
A TEMELOR PRIVIND SUSȚINEREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2022, SUSȚINUTE ÎN UNITATEA NOASTRĂ

By SCBV