CONTESTAŢIILE se depun la secretariatul centrului de examen ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I.AL.BRĂTESCU-VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE sau se  transmit prin poșta electronică, scanate/ fotografiate,

la adresa de email:

contestatii_ce_en2022@sgiabv.ro

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ELEVII CLASELOR A VIII-A:
ÎN ZILELE DE 14 IUNIE 2022 ȘI 16 IUNIE 2022, ora 9.00,
ELEVII CLASELOR A VIII-A VOR SUSȚINE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022, PRIN URMARE, SE VOR PREZENTA LA UNITATEA ȘCOLARĂ LA ORA 8.00, ȘI VOR AVEA ASUPRA LOR CERTIFICATUL DE NAȘTERE/ CARTEA DE IDENTITATE. AU ACCES ÎN SĂLI CU APĂ, INSTRUMENTE DE SCRIS/DESENAT.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

  • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022
  • Ghid Simulare EN VIII 2022
  • OME_ 5149_2021 – Evaluare_Nationala
  • Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2021 – 2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)
  • Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile ► aici.
    • În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen prin esenţializarea conţinuturilor acestora.
  • Precizările Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) privind structura subiectului pentru proba de Limba și literatura română (data adăugării: 8.03.2022)
  • Calendar examen 2022 

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). 

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

By SCBV