În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică maxim 1275 lei venit net în luna iulie 2022, pe fiecare membru din familie.
La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.
ACTE NECESARE:

 1. Cerere-se ridică de la secretariat;
  2.Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
 2. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2022.
  Se depun la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2022;
  -Copie cupoane de alocație/ alocație complementară/suplimentară, cupoane de șomaj, pensie;
  -Adeverință de la Primărie pentru veniturile agricole realizate în luna iulie 2022 sau că nu au realizat astfel de venituri;
 • Adeverință de venit de la ANAF pentru luna iulie 2022 ;
 • Declarație notarială pentru cei care nu au încasat venituri ;
  -Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor/divorț și stabilire pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

Dosarelor se depun la școală până la data de 15 septembrie 2022.

By SCBV