Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 – 2022

pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ – formularul online care permite părinților să precompleteze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.

Ø  Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND REPARTIZAREA COPIILOR ȘI A ÎNVĂȚĂTORILOR LA CLASELE PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2021-2022

https://drive.google.com/file/d/15GWe4DVIlZBapyb34yzsG4yyTRHgG2eF/view?usp=sharing

În perioada 29.03. – 28.04.2021 se desfășoară înscrierile la clasa pregătitoare,

an școlar  2021-2022.

Pentru anul școlar 2021-2022 sunt aprobate: 4 clase pregătitoare/ 100 locuri

Vor preda cadre didactice titulare din unitatea școlară cu gradul didactic I și cu experiență profesională deosebită ( Mihai Elena, Mățăoanu Viorica, Cioroba Adriana).

– Program de lucru:  luni – vineri   9,00 – 18,00;

Clasele dedicate elevilor de la pregătitoare sunt  dotate cu mobilier nou, specific, precum și cu  plasme, videoproiectoare, table interactive și calculatoare conectate la rețeaua de internet.

– Documente necesare pentru înscriere:    

  • CI părinte, original și copie;
  •  Certificat naștere copil, original și copie;
  • Declarație pe propria răspundere ( formularul se elibereaza de secretariatul unității și se completează la școală)
  • Recomandare de înscriere în clasa pregătitoare – eliberată de gradiniță  ( acolo unde este cazul – copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 01.09.2021 );
  • Pentru copiii care NU au frecventat gradinița sau au revenit din străinătate, recomandarea se face de către CJRAE Dâmbovița
  • Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;
  • Dacă unul din părinți nu poate face înscrierea, poate veni un alt reprezentant în baza unei împuterniciri legale;
  • Nu se pot face înscrieri în baza actului de vânzare-cumpărare. Înscrierea se face în baza domiciliului / reședință din CI;
  • Adeverință medicală pentru înscrierea la școală, eliberată de medicul de familie.

Criteriile de departajare generale și specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de opțiuni pentru respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere:

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt
următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

CRITERIUL SPECIFIC– Locul de muncă al părinților în circumscripția școlară sau în zona limitrofă acesteia.

Părinții vor prezenta adeverință de salariat de la locul de muncă.

TELVERDE: 0800 816 245

  • CIRCUMSCRIPȚIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I.AL.BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE
Nr. crt.StradaCaseBlocuri
1Poet Grigore AlexandrescuCase pana la CampulungE1, E2, E3, E4, E5, E6, E7
2Bulevardul Mircea cel Batran Bl.H1-H6
A1 Cinemascop, A2, A3, A4, A5, BI. K, G1, G2, G3, G4, X1, X2
3Bdul Libertatii Bl. D1, D2, D3, D4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, C5
4Bulevardul RevolutieiCase PrimarieD5, D6, D7, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16
5Bulevardul IndependenteiCase zona Merloni, Case Piata 1 MaiBl. 6PP-O1-O5; Bl. J1-J5; Bl.23, UJCM bl. 12 ICMD, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, 12 IPJ, bl.8, 9 (din fata pietei)
6Nicolae RadianNr. 1-13;4-16T1, T2, U1, U2, KB1, KB2, OB1, OB2
7Ioan Alex. Bratescu- VoinestiNr. 1-5, 2-8 
8Stolnicul C-tin CantacuzinoNr. 1-3, 2-6 
9JustitieiNr. 1-39, 2-32 
10Nicolae IorgaNr. 1-3Bl. 4 ; 5
11Nicolae FilipescuNr.1-59; 2-72 
12Capitan AndreescuNr. 1-115, 2-106 
13Strada Stelea1-19 
14Capitan Ion VasilescuNr. 1-5, 2-6 
15Capitan Ion ConstantinescuNr.1-17, 2-19 
16Boerescu ZahariaNr. 1-9, 4-20Bl. P1, P2, P3, K1, K2, K3, K4, R1, R2, R3, N1, N2, N3, Bl.8
17Gabriel PopescuNr. 1-13, 2-10Bl. 1A, 1B, 1C, 1D, Bl.2A, 2B, 2C, 2D, BL.3
18Arsenalului Bl.F1, F2 (reper UPC)
199 MaiNr. 1-43; 2-28 
2010 Mai – POLIMEDToate casele cu număr par și imparBl.24 sc.A,B,C, Bl.25
21Calea Domneasca – BLOC 48 (vizavi de Stadion) și de la fostul Tribunal (stadion) pana la Curatatoria Chimica (Arta Populara), pana la numarele 310, 311
22Strada Gimnaziului – CONEL
23Aleea Griviței            NR.1                     Bl.2, sc.A,B,C
24Strada Nicolae Dobrin
Google Maps https://goo.gl/maps/bytr2TKsY2Ra8NjM8