MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR LA INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ PROBE PRACTICE

9._Fise_de_evaluare_Inspectii_speciale_la_clasa_-_Probe_practice

A N U N Ț

PRIVIND ORGANIZAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ PENTRU PERIOADA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT – 2019

 14.05.2019 – susținerea inspecțiilor la clasă

Conditii_Specifice_ocupare_posturi_RA – Pretransfer_Avizate

OMEN 3886 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020